m0állásingatlanjárműbútorszolgáltatásműszaki cikkvegyestárskeresőm9
header
Jelenleg 14 db hirdetés között kereshet!
ajánlat
hirdetés feladásamédia ajánlatüzletszabályzat

DO Apró - Működési szabályzat

A DO Apró ingyenes hirdetési felületet biztosít magánszemélyek hirdetései részére.Aki a DO Apró online hirdetési felületen reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot.Hirdető a hirdetés feladásával lemond a szerzői jogáról

A hirdetés nem tartalmazhat olyan szöveget, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz, félelemérzetet kelt
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül

A hirdetésben továbbá nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik)
 • mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

A hirdetés feladója - továbbiakban Felhasználó - tudomásul veszi, hogy a weblapon elhelyezett adatok, információk tartalmáért a feladó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az Üzemeltetőnek jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket előzetes értesítése nélkül törölje.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Az Üzemeltető által működtetett weboldal szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Felkérjük Tisztelt hirdetőinket, hogy a hirdetés hatékonyságának érdekében hirdetéseiket csak a megfelelő kategóriában adják fel. Fenntartjuk a jogot, hogy a nem megfelelő kategóriában feladott hirdetéseket töröljük.

A hirdetést feladók és böngészők érdekében a SPAM jellegű (indokolatlanul sűrűn ismétlődő) hirdetéseket előzetes értesítés nélkül töröljük.

A hirdetés feladója - Felhasználó - hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetésben, vagy a hirdetés feladásánál megadott E-mail címét saját adatbázisában szerepeltesse. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdető E-mail címét harmadik személyeknek nem adja ki – kivéve, ha erre törvény kötelezi. Az Üzemeltető a Felhasználó - e-mailben történt - kérése esetén törli az adatbázisából a Felhasználó adatait.

Megjelent hirdetésével kapcsolatos kifogásait, reklamációját a szerkesztoseg@media-haz.hu e-mail címre küldje.

DO Cégtár
DO APRÓ ingyenes apróhirdetési portálDunaújváros Onlineinfo@dunaujvaros.com
© Minden jog fenntartva! DVG Zrt.
bezárás
lbimage